• Home
 • Poradnia rodzinna

Poradnia rodzinna

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA – przygotowania, czyli kilka ważnych informacji dla narzeczonych.

Przygotowanie do małżeństwa obejmuje trzy etapy:

 • przygotowanie dalsze – wychowanie w rodzinie i udział w katechizacji,
 • przygotowanie bliższe – katecheza przedmałżeńska (roczna lub skrócona),
 • przygotowanie bezpośrednie – zgłoszenie się pary narzeczonych do kancelarii parafialnej najpóźniej na 3 miesiące przed ślubem i odbyciem rozmowy kanoniczno-duszpasterskiej z kapłanem. Etap ten obejmuje również trzy wizyty Poradni Życia Rodzinnego.

Potrzebne dokumenty:

 1. Aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące) akt chrztu obojga narzeczonych z adnotacją o Bierzmowaniu.

 2. Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej lub średniej.

 3. Dowody osobiste narzeczonych.

 4. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej.

 5. Zaświadczenie z Poradni dla Narzeczonych (3 spotkania)

 6. Dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres).

 7. W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po sześciu miesiącach od momentu wystawienia).

 8. Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka.

KATECHEZA PRZEDŚLUBNA STACJONARNA W PARAFII

Rozpoczyna się dwa razy w roku: w lutym i we wrześniu, po uprzednim ogłoszeniu i wcześniejszym zapisaniu się u księdza Proboszcza do końca stycznia lub do końca sierpnia.

Przypominamy

Po każdym przygotowaniu stacjonarnym lub weekendowym, para narzeczonych ma obowiązek uczestniczyć w trzech spotkaniach w poradni rodzinnej z doradcą życia rodzinnego. Należy zgłosić się trzy miesiące przed ślubem (minimum).

Więcej informacji na str. http://www.drdl.diecezja.legnica.pl/narzeczeni/sakrament-malzenstwa.html