• Home
 • Poradnia rodzinna

Poradnia rodzinna

Spotkanie w Poradni Rodzinnej możliwe jest tylko po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym: 696 395 734 (np. w poniedziałek ok. godz. 20:00).

Narzeczeni spotykają się w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca o godz. 17:00 – przy kancelarii parafialnej. Kolejne spotkania umawiane są indywidualnie (przynajmniej trzy miesiące przed ślubem).

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA – przygotowania, czyli kilka ważnych informacji dla narzeczonych.

Przygotowanie do małżeństwa obejmuje trzy etapy:

 • przygotowanie dalsze – wychowanie w rodzinie i udział w katechizacji,
 • przygotowanie bliższe – katecheza przedmałżeńska (roczna lub skrócona),
 • przygotowanie bezpośrednie – zgłoszenie się pary narzeczonych do kancelarii parafialnej najpóźniej na 3 miesiące przed ślubem i odbyciem rozmowy kanoniczno-duszpasterskiej z kapłanem. Etap ten obejmuje również trzy wizyty Poradni Życia Rodzinnego.

Potrzebne dokumenty:

 1. Aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące) akt chrztu obojga narzeczonych z adnotacją o Bierzmowaniu.

 2. Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej lub średniej.

 3. Dowody osobiste narzeczonych.

 4. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej.

 5. Zaświadczenie z Poradni dla Narzeczonych (3 spotkania)

 6. Dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres).

 7. W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po sześciu miesiącach od momentu wystawienia).

 8. Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka.

KATECHEZA PRZEDŚLUBNA STACJONARNA W PARAFII

Rozpoczyna się dwa razy w roku: w lutym i we wrześniu, po uprzednim ogłoszeniu i wcześniejszym zapisaniu się u księdza Proboszcza do końca stycznia lub do końca sierpnia.

Przypominamy

Po każdym przygotowaniu stacjonarnym lub weekendowym, para narzeczonych ma obowiązek uczestniczyć w trzech spotkaniach w poradni rodzinnej z doradcą życia rodzinnego. Należy zgłosić się trzy miesiące przed ślubem (minimum).

Inne

 • Olszyna, parafia św. Józefa Oblubieńca – katechezy rozpoczynają się jesienią 2018 r. Zapisy przez e-mail: poradnia olszyna@gmailcom

 • Zgorzelec, parafia św. Bonifacego – dekanalne katechezy odbywać się będą w nowej Sali Spotkań (obok kościoła). Rozpoczynają się w pierwszą niedzielę danego miesiąca. Najbliższy plan katechez:
  – wrzesień-październik,
  – listopad – grudzień,
  Zapisy przez e-maila lub tel. bonifacyzgc@wp.pl, tel. 75 775 23 35 http:// www.bonifacyzgorzelec.pl/ sala-spotkan

 • Katechezy przedślubne weekendowe:

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa w formie weekendowej w formie weekendowej w Diecezji Legnickiej odbywa się dwa razy do roku – wiosną i jesienią. Terminy podane są w zakładce ,,Rekolekcje i dni skupienia dla narzeczonych”.

„REKOLEKCJE DLA NARZECZONYCH”

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa w formie weekendu z noclegiem, rozpoczynają się w piątek o godz. 1800, a kończą w niedzielę o godz. 17.30.

Rekolekcje prowadzą odpowiednio przygotowane małżeństwo oraz kapłan – animatorzy ruchu Spotkań Małżeńskich. Rekolekcje przeznaczone są zarówno dla „chodzących ze sobą”, którzy poważnie myślą o przyszłości swojego związku, jak również dla narzeczonych bezpośrednio przygotowujących się do sakramentu małżeństwa. Szczególnie polecamy parom zastanawiającym się nad podjęciem decyzji o małżeństwie. Rekolekcje spełniają wymogi „kursu” przedmałżeńskiego i kończą się otrzymaniem zaświadczenia. Rekolekcje nie obejmują wizyt w Poradni Rodzinnej.

Rekolekcje polegają na pracy własnej chłopca i dziewczyny, (narzeczonego i narzeczonej) we dwoje; pomagają im pełniej poznać siebie nawzajem, rozpoznać istotę sakramentu małżeństwa.

Terminy na rok 2018:

 • Termin II: 29.06-01.07.2018
 • Termin III: 28.09-30.09.2018

 Miejsce: Centrum Duchowości im. św. Marii De Mattias ul. Zgorzelecka 27, 59-700 Bolesławiec

Terminy w innych diecezjach

Zgłoszenia przyjmują i bliższych informacji udzielają:
Irena i Ryszard Orzelscy
tel.: 691 832 539
e-mail: irena03@poczta.onet.pl www
Zapraszamy

Katechezy weekendowe prowadzone przez Archidiecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin „Nazaret” w Częstochowie Terminy i szczegóły

Więcej informacji na str. http://www.drdl.diecezja.legnica.pl/narzeczeni/sakrament-malzenstwa.html