Duszpasterze

Proboszczowie:
Ks.  prałat dr. Dominik DRAPIEWSKI- proboszcz parafii (od 28.06.2021)
Ks. prałat ppłk rez. mgr Wojciech Mroszczak- emerytowany proboszcz parafii (1988-2021)

Wikariusze: Ks. Adam Bogdała (27.06.2022 – obecnie)
Ks. Jan Żak
Ks. Jacek Tokarz
Ks. Krzysztof Rybczyński
Ks. Jan Leśnik ( 2003– 2007)
Ks. Tomasz Tytera (2007-2010)
Ks. Przemysław Superson (2010-2014)
Ks. Tomasz Baran (2014-06.2015)
Ks. ppor rez. Sławomir Dębowiak (06.2015 – 06.2018)
Ks. Mateusz Wyspiański (06.2018 – 26.06.2022 r.)

Księża kapelani z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego współpracujący z parafią
Ks. płk Grzegorz Krupski (2002-2004)
Ks. mjr Władysław Jasica (2004-2005)
Ks. ppłk Marcin Kwiatkowski (2005-08.09.2007)
Ks. kpt Sławomir Gadowski
Ks. kmdr ppor. Sławomir Szelągowski
Ks. kan. ppłk Paweł Piontek
Ks. kmdr mjr Tomasz Koczy (09.2012-06.2015)

Siostry zakonne pochodzące z naszej parafii

s. Agnieszka Kozioł SDS
s. Edyta Grzesiuk SDS