Koronka w intencji nienarodzonych

koronka-w-intencji-nienarodzonych

Od 14 do 25 lutego 2018 roku, z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Legnickiej przy bolesławieckiej bazylice trwała modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji dzieci nienarodzonych. 

Organizatorem wydarzenia był bolesławiecki oddział KSM działający przy parafii pw. św. Cyryla i Metodego – każde spotkanie poprzedzało odczytanie fragmentu Encykliki Jana Pawła II “Evangelium vitae”. W czasie tych 12 dni w codziennej modlitwie wzięło udział około 300 osób.

Serdecznie dziękujemy każdemu, kto modlił się razem z nami lub łączył się z nami duchowo. Każda modlitwa ma znaczenie!

Dziękujemy także wszystkim, którzy przyczyniali się do powstania i rozpowszechniania tej inicjatywy. Dziękujemy bolesławieckiej Bazylice za udostępnienie miejsca i nagłośnienia. Szczególne podziękowania kierujemy do duchownych, którzy nas wspierali, ojcowie Pijarzy: Adam Langhammer i Dominik Bochenek, księża: Janusz Diament i Tomasz Krauze.

Wszystkim serdeczne Bóg zapłać!