Małżeństwo

Po wcześniejszym zgłoszeniu terminu zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni, na 2 miesiące przed ślubem, zgłaszają się do kancelarii parafialnej z wymaganymi dokumentami.

Dokumentu wymagane do zawarcia sakramentu małżeństwa:

  • zgoda na Sakrament Małżeństwa w parafii św. Cyryla i Metodego  (dot. jeżeli dwoje narzeczonych są spoza parafii).
  • aktualna metryka chrztu (tzn. wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ślubu)
  • świadectwo Bierzmowania (w przypadku, gdy nie ma adnotacji na metryce chrztu)
  • zaświadczenia z USC (w przypadku ślubu konkordatowego; wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ślubu).
  • akt ślubu cywilnego (w przypadku, gdy narzeczeni wcześniej zawarli ślub cywilny).
  • świadectwo katechizacji z ostatniej klasy szkoły średniej (ksero).
  • dyplom ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kursy przedmałżeńskie).
  • dane świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).
  • zaświadczenie z Poradni Rodzinnej.
  • dowody osobiste.