• Home
  • Chrzest Święty

Chrzest Święty

Msze święte z udzieleniem sakramentu chrztu świętego odbywają się w parafii:
• w III Niedzielę miesiąca – w trakcie Mszy Świętej o godz. 12.00
• w inne niedziele sakrament chrztu świętego jest udzielany po Eucharystii o godz. 12:00

Miesiąc przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania z następującymi dokumentami:
• odpis aktu urodzenia dziecka.
• dane personalne o rodzicach chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)
• zaświadczenia wydane przez proboszcza miejsca zamieszkania (nie zameldowania) rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (zgoda na pełnienie funkcji rodzica chrzestnego – nie chodzi o świadectwo Bierzmowania)
• zgoda na sakrament Chrztu w katedrze (dot. rodziców spoza parafii katedralnej)

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania. W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:
• ukończyli 16 rok życia,
• przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
• są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,
• chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego, a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na religię