Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania jest udzielany uczniom klas VIII szkoły podstawowej, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do jakiej szkoły podstawowej uczęszczają.
Kandydaci zgłaszają się na początku klasy VI szkoły podstawowej, w miesiącu wrześniu.
• Całość przygotowania do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej trwa przez okres 3 lat poprzez systematyczne spotkania przy parafii, cotygodniowe uczestnictwo w Eucharystii, comiesięczną spowiedź.
• Kandydaci, powinni jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić dokumentem fakt przyjęcia sakramentu chrztu.

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy.

Świadkami Bierzmowania mogą być ci, którzy:
• ukończyli 16 rok życia,
• przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
• są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,
• świadkami Bierzmowania nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego, a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację