25 MARCA UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO- DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

25-marca-uroczystosc-zwiastowania-panskiego-dzien-swietosci-zycia

W odpowiedzi na prośbę Ojca Świętego Franciszka, jako Wspólnota diecezji legnickiej wraz z Biskupem Legnickim w łączności z kapłanami 25 marca 2020 r. o godz. 12:00 we wszystkich kościołach odmówimy Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz, 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych, a na zakończenie odmówimy poniższą modlitwę:
Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła.
O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki.
Amen.
Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei,
módl się za nami!